• nl

Spataders

Spataders zijn een veelvoorkomend probleem. Op middelbare leeftijd heeft liefst de helft van de bevolking enige vorm van spataders. Symptomen van spataders zijn bijvoorbeeld vochtophoping in de benen en klachten zo als rusteloze benen, moe en zwaar gevoel in de benen of nachtelijke krampen.

De zorgverzekeraars betalen de meeste vormen van spataderbehandelingen. Alleen als het gaat om een puur cosmetisch probleem van alleen oppervlakkig gelegen huidadertjes kunnen de kosten van de behandeling niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het eerste onderzoek om te kijken wat er voor spataders zijn en welke klachten deze veroorzaken worden wel altijd vergoed.

Diagnostiek spataders

1. Duplex onderzoek (echo)

Hierbij worden de aders in de benen onderzocht om veranderingen te kunnen constateren waardoor het bloed niet meer goed kan worden getransporteerd. Vaak is er dan sprake van lekkende kleppen in de aders. Voor dit onderzoek staat u op een onderzoekstrapje, en worden middels een echo de aders goed in beeld gebracht.

2. MRI onderzoek:

Soms is het nodig, om nader onderzoek te doen na vaten die hoger op in de buik of in het kleine bekken gelegen zijn. Dit kan met een MRI onderzoek. Voor deze uitgebreidere vormen van diagnostiek beschikt de kliniek over samenwerking met het ziekenhuis in Maastricht en zal verwijzing plaats vinden.

Meer informatie?
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van huidarts.info Klik hier
Kijk ook op: www.medi.nl
En op: www.hartstichting.nl

Back to Top