• nl
  • de

 

Ook bij ons gewoon verzekerd

Uw bezoek aan Parkwegkliniek Sommer wordt net zo vergoed als een bezoek aan het ziekenhuis. Er vallen geen extra kosten aan.
Vrijwel al onze behandelingen vallen onder de verzekerde zorg en worden vergoed door de zorgverzekeraar. Houdt wel rekening met het verplichte eigen risico.

Vergoeding

De vergoeding van de zorgverzekeraar kan lager zijn dan de landelijk gebruikelijke tarieven. Vaak keert de zorgverzekeraar een gedeelte van het tarief uit. Het verschil tussen het gebruikelijke tarief en door de zorgverzekeraar uitgekeerd bedrag is voor risico van Parkwegkliniek Sommer (eigen bijdrage). Voor u ontstaan daardoor geen extra kosten.

Spatadervergoeding

Een eerste gesprek en analyse met een echo onderzoek wordt vergoed door de zorgverzekeraar mits u een verwijsbrief heeft.
Vanaf januari 2012 heeft het college van zorgverzekeraars besloten dat de behandeling van kleinere spataders niet meer vergoed worden in de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen ook niet meer via het aanvullende verzekeringspakket. Is er sprake van een uitgebreider ziektebeeld rondom de spataders dan worden behandelingen wel vergoed.

Voor een overzicht klik hier.

Tijdens het consult zal de uitgebreidheid van de spataderen onderzocht worden en de behandelopties met u besproken worden. Ook zal aangegeven worden welke behandelingen momenteel door de zorgverzekeraar vergoed worden en welke niet.

Prijslijsten kunnen op aanvraag verstrekt worden.

Back to Top