• nl

Praktijk

Parkwegkliniek Sommer  heeft als doel om u als patiënt zo goed mogelijk  informatie te geven over de aandoening die u heeft. Vervolgens is het belangrijk dat de eventuele behandeling duidelijk met u besproken wordt. Ook hechten wij er waarde aan om u tijdens het behandeltraject goed te begeleiden en al uw vragen te beantwoorden.  Wij willen graag dat u zich welkom en ook op uw gemak bij ons voelt. We staan voor professionaliteit en klantgerichtheid. Door korte wachttijden, ook voor eventuele ingrepen, zorgen we ervoor dat u snel geholpen wordt. Het team van Parkwegkliniek Sommer heet u welkom.

Binnen onze praktijk zijn de specialismen dermatologie, plastische chirurgie, urologie en gynaecologie aanwezig.

Ook kunt u bij Parkwegkliniek Sommer terecht voor huidtherapie (kijk voor nadere informatie bij het kopje behandelingen).

Parkwegkliniek Sommer onderhoudt ernaast samenwerkingsverbanden: met de pathologieafdeling van het Reinier de Graaf ziekenhuis. Op gebied van bekkenbodemfysiotherapie wordt nau samengewerkt met het Limburgse netwerk van herkende bekkenbodem therapeuten. Behandeling van ver gevorderde stadia van huidkanker vindt plaats in samenwerking met het hoofd-hals-team (multidisciplinair overleg van dermatologie/KNO/kaakchirurgie/plastischechirurgie/radiotherapie) van het academisch ziekenhuis Maastricht. Uitgebreidere spataderdiagnostiek en -behandeling gaat in samenspraak met het hart&vaatcentrum van het azm.

Back to Top