• nl

Wratten

Wratten zijn door een virus veroorzaakte plekjes van de huid die meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels vormen aan handen en voeten. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jong volwassenen.
Wrattenvirussen zijn besmettelijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is.

Meer info

Back to Top