• nl
  • en

Alle huidproblemen

Acne
Acne is in de volksmond bekend onder de term jeugdpuistjes. Tijdens de puberteit heeft vrijwel iedereen een episode van acne doorgemaakt. Acne kan echter ook na de puberteit of zelfs pas op latere leeftijd ontstaan. Vaak zijn het maar kleine puistjes en mee-eters. Soms kan het echter ook gaan om uitgebreide vormen van acne die veel psychische problemen kunnen geven en het plezier in het dagelijks leven beperken.

Meer info

Aktinische keratose
Actinische keratosen zijn plekjes op de huid die ontstaan na langdurige blootstelling van de huid aan zonlicht. Op deze plaatsen (vooral gezicht, decollete, kruin, handruggen) kunnen plekjes ontstaan. Het kan een begin zijn van huidkanker. Daarom is regelmatige controle wenselijk.

Meer info

Basaalcelcarcinoom
Het basaalcelcarcinoom is een oppervlakkige vorm van huidkanker, die langzaam groeit en normaal gesproken niet uitbreidt via de bloed of lymfebanen. Het is de meest voorkomende vorm van huidkanker en betreft voornamelijk oudere mensen (meer dan 95% komt voor bij mensen ouder dan 40 jaar). Het basaalcelcarcinoom is goed te behandelen, in sommige gevallen kan het echter terugkeren. Dan wordt gekozen voor regelmatige controle bij de dermatoloog.

Meer info

Constitutioneel eczeem
Constitutioneel eczeem is een jeukende huidafwijking die vaak al op babyleeftijd begint. Deze vorm van eczeem is ook bekend als atopisch eczeem. Er is een grotere kans op het ontstaan van allergieën. Deze aanleg is erfelijk en wordt samen gevat onder de naam atopie. Vaak is er verbetering van het eczeem op latere leeftijd, of dat het eczeem zelfs verdwijnt. Het eczeem kan echter ook lange tijd aanwezig zijn of na een periode van rust opnieuw komen opzetten.

Constitutioneel eczeem is goed te behandelen. Om de jeukklachten zo dragelijk mogelijk te houden is het belangrijk zo vroeg mogelijk met een behandeling te beginnen.

Meer info

Galbulten
Galbulten, ook urticaria (urtica = brandnetel) genoemd is een huiduitslag die vaak heftig jeukt, zich in korte tijd ontwikkelt en overal op het lichaam kan komen opzetten. De bestaande galbulten trekken binnen 24 uur weer weg, maar worden gevolgd door nieuwe plekken. De huidafwijkingen kunnen samenvloeien tot grotere plekken, ook urtica of kwaddel genoemd.
Urticaria is een uiting van het immuunsysteem op een meestal onbekende prikkel. Zo’n prikkel kan een infectie, medicijnengebruik of een reactie op voedsel zijn. De onderliggende oorzaak is meestal niet te achterhalen. Wel is urticaria goed te behandelen, zodat de huid weer tot rust komt.

Meer info

Melanoom
Het melanoom is vaak een gepigmenteerde huidkanker en valt op door zijn donkere kleur. Deze vorm van kanker ontstaat uit de pigmentcellen (melanocyten). Het kan een volledig nieuwe plek zijn of het melanoom ontstaat uit een eerde bestaande moedervlek. Veel voorkomende klachten zijn bijvoorbeeld; groei, jeuk, pijn of spontaan bloeden. Een melanoom kan echter ook weinig tot geen klachten veroorzaken. Daarom is regelmatige controle van de huid en het opmerken van veranderingen belangrijk om een melanoom vroeg op te sporen.

Meer info

Moedervlek
Moedervlekken zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentcellen in de huid. Het is een normaal verschijnsel. Ze kunnen vanaf geboorte aanwezig zijn. De meeste moedervlekken ontstaan echter pas in verloop van het leven. Vrijwel iedereen krijgt meerdere moedervlekken, gemiddeld zo’n 25. Naast normale, goedaardige moedervlekken bestaan er nog onrustige moedervlekken en kwaadaardige moedervlekken. Screening van de huid is belangrijk om veranderingen op te merken. Belangrijke veranderingen zijn kleurverschillen, groei, spontaan bloeden, jeuk en pijn. Ook is het belangrijk om in de familie te vragen of er gevallen van huidkanker (melanoom) zijn.

Meer info

Open been
Een ulcus cruris heet ook wel een open been. Dit is een wond op het onderbeen. Deze wond wil niet goed genezen en bestaat vaak maanden en soms zelfs jaren. Bij oudere mensen heeft ongeveer 2 procent last van een open been. Er zijn verschillende oorzaken. Meestal komt het door een probleem met de bloedvaten in het been. Deze moeten goed nagekeken worden om een adequate behandeling te starten. Dan kan de wond veel sneller genezen.

Meer info

Overmatig zweten
Bij overmatig zweten hebben mensen last van hevige transpiratie in de oksels, de handen, voeten, soms ook op het voorhoofd. Behandeling kan via deodorants, speciale alcoholoplossingen of Botox injecties. Er zal in eerste instantie een zweet test gedaan worden, om te kijken of er sprake is van een abnormaal zweetpatroon. Er zal gekeken worden of een behandeling nodig is, en zo ja welke behandeling toegepast wordt. Oksels zijn goed te behandelen, andere plaatsen zijn lastiger. Over het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar de behandelingen i(ncl Botox behandeling).

Meer info

Plaveiselcelcarcinoom
Een plaveiselcelcarcinoom van de huid gaat uit van de bovenste lagen van de huid. Over het algemeen groeit deze huidkanker snel en is in staat, om via bloed of lymfesysteem elders in het lichaam terecht te komen. Een goede behandeling voor het PCC is het wegsnijden van de aangedane huid met een kleine veiligheidsmarge eromheen. Hiervoor wordt de huid plaatselijk verdoofd. Op die manier is deze huidkanker over het algemeen goed en veilig te behandelen.

Meer info

Psoriasis
Psoriasis is een huidziekte met rode scherp begrensde plekken en witte schilfers. Vaak zijn deze op knieën en ellebogen aanwezig, maar U kunt deze plekken op uw hele lichaam krijgen. Psoriasis komt regelmatig in de familie voor en is er sprake van een erfelijke aanleg. De ziekte kan zomaar op iedere leeftijd ontstaan. Ook kunnen gewrichtsklachten en nagelafwijkingen voorkomen. Psoriasis kan goed behandeld worden.

Meer info

Spataderen
Spataderen zijn een veelvoorkomend probleem. Op middelbare leeftijd heeft liefst de helft van de bevolking enige vorm van spataderen. Symptomen van spataderen zijn bijvoorbeeld vochtophoping in de benen en klachten zo als rusteloze benen, moe en zwaar gevoel in de benen of nachtelijke krampen.
De zorgverzekeraars betalen de meeste vormen van spataderbehandelingen. Alleen als het gaat om een puur cosmetisch probleem van alleen oppervlakkig gelegen huidadertjes kunnen de kosten van de behandeling niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het eerste onderzoek om te kijken wat er voor spataderen zijn en welke klachten deze veroorzaken worden wel altijd vergoed.

Meer info

Wratten
Wratten zijn door een virus veroorzaakte plekjes van de huid die meestal verheven, bloemkoolachtige uitgroeisels vormen aan handen en voeten. Meestal zijn er meerdere wratten gelijktijdig aanwezig. Wratten komen veel voor, met name bij kinderen en jong volwassenen.
Wrattenvirussen zijn besmettelijk en worden verspreid door huidcontact, vooral wanneer de huid beschadigd of verweekt is.

Meer info

Back to Top